FANDOM


Her kommer til at stå noget om personer, venner og fjender i kampagnen.


Stilgaard-slægten og folk fra ValbaunEdit

Stilgaard-slægten
Claive Ramond Stilgaard50 år, Stilgaard-slægtens overhoved og claive af Valbaun. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Frida 47 år, Ramonds enke, er nu bosat i Othun.
Sørle27 år, Ramonds ældste søn. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Vagn25 år, søn af Ramond. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Ralf 24 år, søn af Ramond, er draget ud i verden for flere år siden.
Liv28 år, datter af Ramond. Dræbt af gotherne.
Lykke25 år, datter af Ramond. Dræbt af gotherne.
Hildegunn 18 år, datter af Ramond, er nu bosat i Othun.
Håkon Stilgaard42 år, Ramonds bror og leder af hirden. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Bjørg40 år, Håkons hustru. Dræbt af gotherne
Arnkel Stilgaard 21 år, søn af Håkon.
Fafnir Stilgaard 20 år, Håkons adoptivsøn
Eilif16 år, søn af Håkon. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Brynhilde 19 år, datter af Håkon, er nu bosat i Othun.
Ravnhild 14 år, datter af Håkon, er nu bosat i Othun, spiste af heksens gryde i Gudernes Øje og faldt bevidstløs om, blev reddet og helbredt af Rivalla.
Hirdsmænd
Olaf Den Tabre 47 år, en ærefuld og dygtig hirdsmand, skylder Stilgaard-slægten en livsbod og har svoret i blod at leve og dø for familien, er blevet sendt til Arhteil for at fortælle storherren, hvad der er sket.
Tue Drageblod45 år, en respekteret og frygtet hirdsmand. Hans metoder er til tider tvivlsomme, men denne stille og arrede kriger er højst effektiv. Har været døden nær flere gange. Stilgaard lytter til hans råd. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Magnus Den Onde38 år, en meget ubehagelig og usympatisk hirdsmand. Hans vildskab i kamp gør ham farlig og frygtet af fjenden og uvurderlig for venner. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Andre
Aran Gudjonsson 19 år, Arnkel og Fafnirs ven og våbenbroder.
Svend Gormsson17 år, vagt fra garnisonen, var nattevagten, der blev bortført af barbarerne kort inden høstfesten. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Asvald 26 år, er en del af Væringerne og følger Mats Eldgrim, er en spejder og er specialiseret med hellebard, blev som ung bortvist fra Valbaun og solgt som slave til barbarerne, blev reddet af Væringerne.


Folk fra OthunEdit

Claive Thorstein Lautsson50 år, claive af Othun. Dræbt af gotherne ved Ægirs Pas.
Matilda 32 år, Thorsteins enke.
Sigvat Varnborg 57 år, er en gammel kriger og herre over sin gård nær Gudernes Øje.
Frida 47 år, claive Ramond Stilgaards enke.
Hildegunn 18 år, datter af claive Ramond Stilgaard, er nu bosat i Othun.
Brynhilde 19 år, datter af Håkon Stilgaard, er nu bosat i Othun.
Ravnhild 14 år, datter af Håkon Stilgaard, er nu bosat i Othun, spiste af heksens gryde i Gudernes Øje og faldt bevidstløs om, blev reddet og helbredt af Rivalla.


Folk fra FerrisleitEdit

Claive Henrick Kempe 42 år, claive af Nûrun#Ferrisleit.
Finnbog Raun 32 år, leder af Henricks hird, forrådte krigerne fra Valbaun og Othun ved Slaget ved Ægirs Pas.


Folk fra ArhteilEdit

Ulf Wähler 36 år, storherre Marluvargs hirdsmand, hans skæbne efter Slaget ved Ægirs Pas er ukendt.


GoderneEdit

Noget om goderne.
RiM wiki - Goderne


Ydun 38 år, gode fra Gudernes Øje, Fafnirs moder.
Rivalla 25 år, gode fra Gudernes Øje, reddede og helbredte Ravnhild fra heksegrydens indflydelse.


VæringerneEdit

Noget om væringerne.

Huskarl Mats Eldgrim 38 år, huskarl og én af de tre ledere af Væringerne, var sendt til Ægirs Pas med en hær af væringer for at forsvare mod gotherne.
Huskarl Olvir 51 år, huskarl og én af de tre ledere af Væringerne.
Huskarl Folkmarr 48 år, huskarl og én af de tre ledere af Væringerne.
Sergey Basileios 28 år, væring og følger Mats Eldgrim, kommer fra Marag, spejder og specialiseret i armbrøst.
Asvald 26 år, væring og følger Mats Eldgrim, spejder og specialiseret i hellebard, blev som ung bortvist fra Valbaun og solgt som slave til barbarerne, blev reddet af Væringerne.
Skardi Den Vise45 år, væringernes druide og åndelige forkynder. Dræbt af gotherne ved Othun.