FANDOM


Det Civiliserede BarbarlandEdit

RiM wiki - Hainrim
Landskabet i Hainrim er groft og frodigt, dækket af levende skove og brudt af kraftige klipper. De brede og stenede højlandssletter er hjem til et af Hainrims store, nationale symboler, vildhestene, der til tider kan findes i flokke på op til flere tusinde dyr. Mod syd finder man Gråbjergene og Kalhron, mod vest finder man havet, mod nord er der tundra, der støder op mod Issletterne, og mod øst findes vulkanen, Mandû’hoon, og riget Nûrun.

Hainrim består af de fire landsdele, Irokos, Aasanur, Vættemark, og Fellmark, som hver styres af en jarl, og hvor hovedstaden er den stærke fæstningsby, Østenborg. Her sidder jarlen af Fellmark, Zargûn Walstra, i Sølvhallen som hele landets ubestridte leder og repræsentant, og selv de andre jarler adlyder Zargûns bud. To gange om året mødes jarlerne i Sølvhallen til landsmøde, hvor nye og gamle problemer og interesseanliggender diskuteres og løses.

Området, som nationen Hainrim dækker over, er de tidligere frie områder, som især barbarerne herskede over for mange år siden; aldrig var der en konge eller en regent, men der har fra tid til anden været høvdinge, der har været stærke nok til at kunne styre og lede større eller mindre territorier. Dette ændrede sig for omkring 200 år siden, da det hainrimianske folk grundlagde Hainrim nord for Gråbjergene og underlagde sig mange af de omkringliggende territorier. Hainrimianerne var selv en af de mere fredelige barbarstammer og var, som nogle af de få barbarfolk, venligt stemt overfor andre kulturer og handlede med dem. Det siges, at en større familie i eksil fra et af de mere civiliserede lande mod syd eller øst kom til hainrimianerne og sluttede sig til dem, da de ellers ikke vidste, hvor de skulle slå sig ned uden at frygte forfølgelse. Barbarerne blev rørt af de fremmedes hårde skæbne og åbnede deres stamme og hjem for dem, og dette valg menes at have været det afgørende punkt for, at de fremmede lige så langsomt kunne sprede deres civiliserede skikke til de gæstfrie barbarer. Efter mange generationers udvikling af deres samfund, traditioner og tekniske formåen ønskede hainrimianerne at skabe deres egen nation, et land, som de kunne bygge videre på og udvikle, og Hainrim var dermed født. Med tiden rykkede Hainrim sine grænser fra oplandet af Østerby (den nuværende hovedstad, Østenborg) op mod nord til de frosne vidder af Issletterne, og langt mod havet i vest, indtil Hainrim, begrænset af bjerge og andre nationer, havde vokset sig til det land, som man kender i dag.

På trods af den stærke udvikling er hainrimianerne stadig et folk med stærke rødder i deres gamle barbarkultur og traditioner. At være vidende om naturen er for en hainrimianer stadig betragtet som en pligt og en nødvendighed for at kunne udfylde sin plads i verden korrekt. Samtidig er et godt ry vigtigere end penge og ejendom, hvorfor en hainrimianer med sikkerhed vil gøre hvad som helst for at bevare eller forbedre sit ry. Som de fleste andre steder, er landbrug det mest udbredte erhverv i Hainrim, hvor især dyrebrug og opdræt af rideheste markerer sig. Intet andet sted kan man finde så sunde, stærke og hurtige heste, og en hainrimiansk ekspert i hesteopdræt vil kunne leve som en baron, hvis han ville. For mange af de unge mænd i Hainrim, som ikke ønsker et fredeligt liv som bonde eller håndværker, er en beskæftigelse som professionel kriger et udbredt valg, og blandt nogle familier er det endda et traditionshverv at være kriger.

Der har været mange andre, der har betragtet de territorier Hainrim dækker, som deres hjem, og det er ikke uden konsekvens, at disse folk er blevet tvunget væk fra deres revir og hellige steder. Mange krigeriske barbarstammer befolker stadig Hainrim og kæmper som oprører mod det civiliserede samfund af det tidligere folk, som engang var deres frænder. Samtidig er de mange bjerge og grotter i landet hjemsted for gother, der blodtørstigt ser det voksende samfund som et fantastisk spisekammer. Disse problemer kan muligvis være grunden til, at Hainrim ikke har kunnet samle tilstrækkeligt med kræfter til at rykke grænserne over og forbi bjergene i syd og mod vest. Herudover er de enorme rigdomme, som hainrimianerne har fundet i bjergene og jorden i form af ædelmetaller, ædelstene og forskellige brugbare malme, virket som et dobbeltægget sværd; på én gang gør de Hainrim til et rigt og stærkt land og til et oplagt mål for grådige krigsherrer og konger.

I Hainrim tilbeder man næsten udelukkende Elena og dyrker mystikken i naturen. Ligesom de uciviliserede barbarfolk nærer hainrimianerne en dybtfølt skepsis overfor Isil og hendes væsen.

Hainrims fire landsdeleEdit

Irokos Et gammelt og koldt territorium mod nordvest, hvor det siges, at irokanerne stammer fra.
Aasanur Det vestlige område ved havet. Er dækket med tungt og fugtigt højland og er hjem til hundredvis af vildhesteflokke.
Vættemark Et klippeklædt område med majestætiske bjerge. Er meget plaget af gother.
Fellmark Hainrims samfundsmæssige hjerte