FANDOM


FysiskeEdit

Fysiske Egenskaber beskriver, hvor stærk, behændig og udholdende en person er, og er de primære Egenskaber for action-orienteret karakter.

StyrkeEdit

Styrke er det basale mål for fysisk råstyrke, evnen til at løfte, bære og tildele skade. En person med en høj værdi i Styrke er formentlig større og mere holdbar end en person med en lav værdi i Styrke, men der findes naturligvis undtagelser.
Du er en svækling og kan kun lige løfte en spand fyldt med vand.
●● Du er normal af bygning og kan bestride et normalt fysisk arbejde.
●●● Du er stærk og trænet og kan nemt vælte en normal trædør af hængslerne alene.
●●●● Du er formentlig kæmpestor og muskuløs og kan med lethed løfte en voksen mand over dit hoved.
●●●●● Du er nærmest umenneskelig stærk og kan rive hovedet af en okse med de bare næver.

BehændighedEdit

Behændighed dækker en persons hurtighed, smidighed og kropslige motorik. Det betyder bl.a., at en person med en høj værdi i Behændighed f.eks. besidder elegance, en god hånd-til-øje koordination, stærke reflekser, og en fin balance.

Du er klodset og bør undgå skarpt værktøj.
●● Din motorik er ganske normal og du fint i stand til at udføre de fleste håndværk.
●●● Du har et stort atletisk potentiale.
●●●● Du kan jonglere med fem knive.
●●●●● Du kan jonglere med fem knive - med bind for øjnene.

UdholdenhedEdit

Udholdenhed repræsenterer overordnet helbred og modstandskraft. Det indikerer, hvor længe man kan overanstrenge sig og hvor meget fysisk slid man kan tåle. Udholdenhed er ligeledes éns modstand over for sygdomme og smerte.

Du er svag og skrøbelig og bliver meget nemt syg.
●● Du kan følge med de andre soldater på en march.
●●● Du er i god form og arbejder formentlig meget hårdt.
●●●● Du er ekstremt hærdet og kan kæmpe i timevis.
●●●●● Du oplever sjældent træthed, smerte eller sygdom og kan formentlig undvære luft i over tyve minutter.


SocialeEdit

Sociale Egenskaber fortæller noget om, hvor charmende, manipulerende og tiltrækkende en person er, og er de primære Egenskaber for en social og udadvendt karakter.

KarismaEdit

Karisma beskriver éns evne til at fascinere andre og vinde deres tillid. Med en høj værdi i Karisma er man i besiddelse af en stærk personlig udstråling og charme, der kan få andre til at kunne lide dig og følge dig. Det kan beskrives som den passive indflydelse, man har på andre i kraft af éns udstråling, og hvor langt andre vil gå for at behage dig.

Andre forsøger at undgå dig.
●● Du er behagelig at være sammen med.
●●● Andre stoler på dig og betror sig til dig.
●●●● Din udstråling kan få fremmede til at samle sig om dig.
●●●●● Du er i stand til at lede en hel nation.

ManipuleringEdit

Manipulering er et mål for, hvor god man er til verbalt at udmanøvrere andre og få dem til gøre, hvad man vil have dem til. En person med en høj værdi i Manipulering har et kompetent snakketøj og er god til at overbevise andre om noget. I modsætning til Karisma er Manipulering den direkte indflydelse, man har på andre, når man aktivt forsøger at påvirke dem.

Du udtrykker dig med så få ord som muligt.
●● Du kan slippe godt fra en hvid løgn i ny og næ.
●●● Du er overbevisende og kan få en pæn pris hos de fleste købmænd på markedet.
●●●● Din skarpe tunge og velvalgte ord har hjemme ved hoffet.
●●●●● Du kunne blive den usynlige magt bag tronen, hvis du ville.

FremtoningEdit

Fremtoning er en persons tiltrækningskraft og det usagte første indtryk på andre. Denne Egenskab beskriver ikke nødvendigvis, hvor smuk en person er, men nærmere hvor meget andre lægger mærke til én og hvor positivt et indtryk man efterlader på andre.

Du tiltrækker andres fjendtlighed.
●● Du falder i med mængden.
●●● Din fremtoning behager andre og de søger at behandle dig pænt.
●●●● Du skiller dig voldsomt ud og din tilstedeværelse afføder andres respekt.
●●●●● I et mindre samfund vil du kunne blive genstand for tilbedelse.


MentaleEdit

Mentale Egenskaber repræsenterer en persons evne til at opfatte, lære og reagere på verden omkring sig, og er de primære egenskaber for en kløgtig karakter.

OpfattelseEdit

Opfattelse dækker over, hvor bevidst man er med éns omgivelser, men virker mest som en intuitiv Egenskab. Det er éns sanser, indsigt, forståelse for perspektivering og følsomhed overfor undertoner og detaljer i éns oplevelser. Opfattelse er en meget udtrykt Egenskab hos børn.

Kun det aller mest åbenlyse fanger din opmærksomhed.
●● Du er uvidende over for de diskrete interaktioner omkring dig.
●●● Du lægger mærke til de små detaljer i tilværelsen.
●●●● Du opfatter alle de skjulte undertoner i samtaler og meddelelser.
●●●●● Du kan finde nålen i høstakken.

IntelligensEdit

Intelligens står både for hukommelse, indlæringsevne og tankekraft. Det er logik, evaluering og en persons dybde og fleksibilitet i sine tanker. En person med en høj værdi i Intelligens er formentlig også kreativ og idérig, samt dygtig til at løse komplekse problemer i hovedet.

Du er en unuanceret bondeknold.
●● Du har nemt ved at lære dit fag.
●●● Du kan opnå et kompetent niveau i flere håndelag.
●●●● Du har potentialet til at kunne mestre et videnskabeligt felt og tilføre det vækst og ny lærdom.
●●●●● Dit vid og dine idéer kan revolutionere verden.

SnarrådighedEdit

Snarrådighed beskriver hvor hurtigt og korrekt en person kan reagere på en ny situation, samt hvor skarpt og snildt et sind arbejder. Personer med en lav værdi i Snarrådighed er nemme at overraske og har svært ved at træffe de rette beslutninger under pres. En høj værdi kan derimod gøre en person i stand til at være kritisk og svare hurtigt igen med en kvik (men ikke nødvendigvis kløgtig) bemærkning.

Du sætter aldrig spørgsmålstegn ved dine overordnedes beslutninger.
●● Du ved, hvornår du skal trække dig fra et dårligt spil terninger.
●●● Du reagerer hurtigt på overraskelser og baghold.
●●●● Du træffer beslutninger som en hærdet krigsherre.
●●●●● Din tankevirksomhed er lynhurtig og grænser til forudseenhed.