FANDOM


Altings begyndelse, altings endeEdit

RiM wiki - De gamle guder
For rigtig mange folkeslag i Alvheim er årstidernes skiften, lyset fra solen, samt død og fødsel forbundet med de gamle guders virke. Der findes flere fortolkninger af de gamle guder på tværs af samfund og folkeslag, der er endda flere yngre guddomme, som har meget stærke rødder i den gamle tro, men de gamle guder dyrkes hovedsagligt i deres oprindelige form.

Af de gamle guder er der især tre entiteter, der generelt betragtes som værende velgørende overfor Alvheim og livets trivsel, nemlig solguden, Anún, månegudinden, Isil og naturens moder, Elena. Af disse er Anún formentlig den gud, der nyder størst dyrkelse og tilbedelse, tæt fulgt af Elena, mens Isil møder en lidt mere tilbageholdende anerkendelse. Foruden deres ikoniske fremtoning besidder disse tre guder også ’’aspekter’’, der optræder som ansigter på gudernes andre mytologiske portfolioer og uddyber gudernes roller i verden. Det er meget almindeligt, at nogen som en del af deres kultur hæver visse aspekter over andre i deres bevidste tilværelse eller endda vælger kun at anerkende et givent aspekt men ikke guden.

Anúns tre aspekter er ildfuglen, Ur, mørkets bane, Dagnir og livets flamme, Almir, og repræsenterer og uddyber sammen den komplekse enhed af lys og godhed, som Anún står for.

Isils tre aspekter er de tre engle, lysets engel, Selia, dødens engel, Núr, samt skabelsens engel, Carma, der udtrykker Isil som en nattens og mystikkens gudinde.

Elenas tre aspekter er hjemmet og verden, Alvheim, den utæmmelige, Rhova og den frugtbare, Coiana, og fortæller om Elenas virke på årstiderne, naturen og livets opståen.

Foruden sine tre aspekter er Elena også ophav til de seks elementer, der uden hensyn til godt og ondt danner grundstenene for alt liv i verden. Selvom de ikke generelt betragtes som værende deciderede guder, anerkendes elementerne for deres enorme rolle i livets gang og deres guddommelige ophav. De seks elementer er uvejret, Hagul, faklen, Velca, floden, Laguz, bjerget, Talam, skyggen, Narthul og træet, Odalliën.

Symbolet på det onde og mørke i den gamle tro er helt afgjort Mórd, der i de fleste fortolkninger ønsker at undertvinge sig verden og bekrige Anún og Isil. Mórd er om nogen ophav til skræmmehistorier og skældsord og er kendt for sine ’’tretten helveder’’, som i de flestes bevidsthed rummer alt, der er mørkt og gustent.

Det er kun i de allerfærreste samfund, at Sargas optræder i mere end en overfladisk rolle, og man har en tendens til at glemme Mórds søn i den store helhed. Sargas er for de fleste blodtørstig, brutal og vanvittig, og er for andre ophav til hævngerrighed og ødelæggelse.

Lidt ligesom Sargas, er Zodiac en guddom, som for de fleste nemt bliver glemt, på trods af hans mytologiske rolle som alfader og gudernes konge. Han symboliseres ved himlen og stjernerne og er balancen mellem godt og ondt.


Tabel over De gamle guder og deres betydningEdit

RiM-wiki---Rune-Ikon-Anún Anún, Solen Står for solen og lyset, samt godhed og maskulinitet.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Ur Ur, Ildfuglen Står for varme og genfødsel, samt mod, overbevisning og færdighed.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Dagnir Dagnir, Mørkets bane Står for sejr, solopgang, fuldbyrdelse, beskyttelse og retfærdighed, samt krig, styrke og udholdenhed.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Almir Almir, Livets flamme Står for liv, heling, smerte og renselse, samt kærlighed, glæde og lykke.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Isil Isil, Månen Står for månen, natten og det feminine.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Selia Selia, Lysets engel Står for velsignelse, trøst og lindring, samt håb, søvn og skønhed.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Núr Núr, Dødens engel Står for død og straf, samt frygt og kulde.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Carma Carma, Skabelsens engel Står for kreativitet, kontrol, mystik og trolddom, samt held og uheld.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Elena Elena, Naturens moder Står for naturen, jorden og årstiderne, samt oprindelse og forfædrene.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Alvheim Alvheim, Hjemmet og verden Står for samfund og socialitet, hjemmet, samt udvikling og fremgang.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Rhova Rhova, Den utæmmelige Står for instinktet, utæmmelighed og vildskab, samt alsidighed og latter.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Coiana Coiana, Den frugtbare Står for frugtbarhed, rigdom, gaver, høst, arv, samt drifterne.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Mórd Mórd, Mørkets horde Står for mørke, ondskab, ulykke, had og sorg, samt sult, sot, etc.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Sargas Sargas, Blodets søn Står for ødelæggelse, kaos, blod og vanvid, samt unaturlighed og absurditet.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Zodiac Zodiac, Den eneste ene Står for balance og skæbnen, samt stjernene og himlen.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Hagul Hagul, Stormen Står for luft, uvejr, udrensning og jagt.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Velca Velca, Faklen Står for ild, lederskab, vejledning, passion og inspiration.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Laguz Laguz, Floden Står for vand, underbevidsthed, rejse og drømme.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Talam Talam, Bjerget Står for jord og sten, arbejdsomhed, samt stabilitet og tålmodighed.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Narthul Narthul, Skyggen Står for skygger, hemmeligheder, samt nød og trældom.
RiM-wiki---Rune-Ikon-Odalliën Odalliën, Træet Står for planter og dyr, overlevelse, samt visdom.