FANDOM


AnúnEdit

(Annún - elvisk for "solen")
Solguden bringer lys til bøndernes afgrøder, kærlighed til de elskende, styrke til krigeren samt mod og overbevisning til ildsjælen. Ifølge myterne skabte han mennesket og kæmper sammen med månegudinden, Isil, mod mørket og mørkets mester, Mórd, og vil gøre det til evig tid. Anún og Isil forelskede sig i de tidligste aldre og fik sammen barnet Elena, frugtbarhedens gudinde. I misundelse og desperation spyttede og spottede Mórd en dyster og gusten forbandelse på de lykkeligt elskende og tvang derved solen og månen til for evigt at være adskilt fra hinanden. Hver morgen og hver aften kan man dog se Isil og Anún strække sig efter hinanden inden horisonten igen skiller dem.

Funktionsområder: Anún står for solen og lyset, samt godhed og maskulinitet.

Bønner: Mange bønner til Anún indeholder ønsker om en god dag til en selv og ens familie og venner og ønsket om at blive vist godhed i ens tilværelse.
RiM wiki - Runer - Anún


UrEdit

(Urfilion - elvisk for "ildfugl")
Fugl føniks er et ældgammelt symbol for Anúns indflydelse på genfødsel, mod og evne, og dette aspekt af solguden kaldes af de fleste for Ur. Den mytologiske røde ildfugl siges at leve et modigt, passioneret og ufortrødent liv på 500 år, og at den nær enden på sin alderdom bygger sig en rede af grene og kviste, som antænder af sig selv. Både reden og fuglen brænder voldsomt og hurtigt op og efterlader kun en fin aske, hvorfra et frisk føniksæg dukker frem og udklækkes. Den nye føniks er helt identisk med den afdøde og er bestemt til at leve et præcis lige så langt liv som dens tidligere eksistens. Det siges at ildfuglen samler asken fra sit tidligere jeg i de klækkede æggeskaller og gemmer det væk et hemmeligt sted.

Funktionsområder: Ur står for varme og genfødsel, samt mod, overbevisning og færdighed.

Bønner: Når man beder en bøn til Ur, beder man som oftest om mod og bekræftelse af ens overbevisning eller tro. I andre sammenhænge beder man til Ur over nyligt døde og om, at de må vågne til en ny og bedre tilværelse, når Núr ikke længere har brug for dem i Dødsriget.
RiM wiki - Runer - Ur


DagnirEdit

(Dagnír-mórdfilion - elvisk for "mørkets bane")
Tilbedere af Dagnir er som oftest soldater, krigere og rejsende. Dette aspekt af Anún står for den opstigende sol, beskyttelse fra det onde og viljen til at overvinde frygten og mørket i sjælen. Langt de fleste tolker mørket og frygten som værende grundet Mórd og hans kreaturer, men Dagnir skelner ikke mellem årsagerne til deres opståen. Det mest kendte billede på Dagnir er det af hans sejr over Mórd hver morgen, når han rider over horisonten og bringer lys og liv til verden.

Funktionsområder: Dagnir står for sejr, solopgang, fuldbyrdelse, beskyttelse og retfærdighed, samt krig, styrke og udholdenhed.

Bønner: Hovedvægten af alle bønner til Dagnir handler om beskyttelse mod mørket, i krig eller på rejse. Inden et slag ser man ofte krigere, selv de ikke-troende, bede Dagnir om beskyttelse, samt styrke og udholdenhed.
RiM wiki - Runer - Dagnir


AlmirEdit

(Almircuila - elvisk for "livets flamme") Almir er symbolet på Anúns hellige ild, der brænder al synd og ondskab væk. Det siges, at de rene og troende ikke har noget at frygte inden deres færden til dødsriget og i stedet vil blive helet og renset, alt imens de beskidte og hedenske skal brænde, indtil at deres synd og spot er tilgivet og borte. Livets Flamme er også symbolet på kærlighed og den hellige skabelse af liv, samt engagement og livslyst.

Funktionsområder: Almir står for liv, heling, smerte og renselse, samt kærlighed, glæde og lykke.

Bønner: I Alvheim er Amir sansynligvis den entitet, der modtager flest bønner, og de indeholder næsten alle ønsket om helbredelse og heling. Derudover beder man Almir om kærlighed, glæde og lykke, og i denne forbindelse handler mange bønner om parforhold.
RiM wiki - Runer - Almir